باز هم آزمایش!

| بدون نظر

چیه؟ بهتون بر میخوره مشترک خوراک وبلاگ من شدید و همینطور دارم خزعبلات به خوردتون می دهم؟
دندان بر جگر خویش گذارید، بعد از یک مدت از نوشته هایم حالش را می برید!

البته ایندفعه دیگه میگم که چی را دارم آزمایش میکنم.
در قسمت خلاصه، تگ قرار گرفتن یک تبلیغ را گذاشتم. میخواهم ببینم که آیا در خوراک خوانها این تبلیغ نشان داده می شود یا خیر؟

ارسال نظر

درباره این نوشته

این صفحه حاوی یک نوشته است که توسط علیرضا در 17 شهریور 1387 6:40 صبح منتشر شده است.

تا اطلاع ثانوی نوشته قبلی اين بلاگ بود

آزمایش نوشته بعدی اين بلاگ است

نوشته های اخیر را می توانید در صفحه نخست مشاهده نمایید و یا به آرشیو مراجعه کنید تا تمامی نوشته ها را مشاهده کنید.

با قدرت مووبل تایپ 4.21-en